Development

Meesterschap in Ontwikkeling

 

Professionele ontwikkeling

Meesterschap op de werkvloer gaat over professionaliteit; het beschikken over de juiste kennis, vaardigheden en houding.
Ontwikkelen van professioneel meesterschap om vanuit zelfvertrouwen, op collegiale, klantgerichte en evenwichtige manier te communiceren langs drie kanalen: inhoud, procedure en proces (de dynamiek en het klimaat in relaties of in het team).

Mastery 1-1 Coaching ondersteunt professionals om een beter beeld te krijgen van hun kwaliteiten, valkuilen en uitdagingen. Ze worden zich bewust van hun impact, de effecten van hun eigen communicatie en krijgen inzicht in de verschillende niveaus van interactie en interventie en leren zo het eigen en het gedrag van anderen positief te beïnvloeden. Hierdoor ontstaan pro –actieve, zelfsturende medewerkers die op professionele wijze vorm geven aan de visie van de organisatie.

 

Leiderschaps ontwikkeling

Meesterschap stelt leidinggevenden in staat om binnen hun organisatie en of team, duurzame verandering en verbetering aan te sturen.

Je leert 1-1 of in training om je leiderschapsstijl en vaardigheden aan te scherpen vanuit systemisch, strategisch, psychologisch en emotive management onderwijs op het niveau van ontwikkeling, transitie en transformatie in organisatie, team en mens.

Dit betekent dat je als leider het hele veld leert waarnemen, aanspreken en aansturen; dat wat tastbaar, zichtbaar en concreet is en dat wat onzichtbaar, voelbaar, dynamisch en bepalend is.

Zo kan iedere leidinggevende leren sturen vanuit de resultaatgerichte organisatiekracht die mensen samen brengt.

Met het oog op de visie en de strategie, in constante beweging en verbinding, om gezamenlijk verder te ontwikkelen en professionaliseren.

Meesterschap in Leiderschap:

” Hard met een ‘D’ op het resultaat en Hart met een ‘T’ op de relatie”

 

Persoonlijke ontwikkeling

Mastery Training level 1 en 2 stelt je in staat het inzicht in jezelf te vergroten zodat je sturing kunt geven aan de balans van zelfvertrouwen en zelfexpressie in je leven, vanuit inzicht, focus, authenticiteit en zelfbewustzijn. Zonder deze balans ontstaat er een verlies van kracht en focus die uiteindelijk resulteert in stress, ongenoegen, onzekerheid en uiteindelijk in ziekte. Door het leren kennen van jezelf en het leren los komen van je eerste, snelle, automatische, autobiografische reacties op mentaal, emotioneel, fysiek en energetisch niveau ontstaat er ruimte voor ontwikkeling.

De training is gericht op het vergroten van bewustzijn, zelfsturing en het aanleren van vaardigheden die hiertoe bijdragen. Door te investeren in jezelf, je ontwikkeling en je balans groeit je kracht, zelfvertrouwen en Autonomie die zicht vertaalt in het ervaren van Flow.

Meesterschao stelt je in staat om je eigen Flow aan te sturen door keuzes te maken in elke fase van ontwikkeling in je leven.

Bewustzijns Ontwikkeling

De Master classes die aansluiten op de Mastery training 1 en 2 stellen je in staat om jezelf nog verder te doorgronden en aansturen op mentaal, emotioneel, fysiek en energetisch niveau. In iedere masterclass verdiep je kennis en zelfsturing op Intellectueel en intuïtief niveau. Je leert verbindingen zien en herkennen vanuit verschillende systemische, psychologische, wetenschappelijke en energetische theorieën, je leert over transities en transformaties in het leven, over de kracht van energie en communicatie en leert je invloed hier steeds verder op te versterken.

Meesterschap in ontwikkeling is:

Anders leren denken, waarnemen, luisteren, voelen en communiceren om een nieuwe balans te scheppen in de beweging van verandering.

Cultuur

1-1 Coaching

Training

Programma’s