Leadership

Meesterschap in sturen vanuit visie

Vakmanschap ontstaat door de ontwikkeling van inhoudelijke kennis en vaardigheid op het vakgebied van de organisatie.

Leiderschap ontstaat door de ontwikkeling van visie, strategie en aansturing.

Meesterschap ontstaat door de ontwikkeling van bewustzijn over het gehele speelveld van de organisatie en het vermogen om de kracht van alle betrokkenen aan te wakkeren, te verbinden en aan te wenden in de richting van het gewenste resultaat.

Leiding geven vanuit Visie & Meesterschap omvat alle 3 deze elementen.

Mastery begeleidt leiding gevende in de training Sturen vanuit Visie & Meesterschap, in-company, in een traject of in een groep professionals in de ontwikkeling van situationeel systemisch & dynamisch leiderschap.


Het leiderschap dat stuurt vanuit het Hart met een ‘T’ op de visie en de relatie en vanuit het Hard met een ‘D’ op het resultaat.

Leidinggeven gaat in de kern over het meenemen en activeren van mensen, in de richting van een bepaald doel vanuit een visie.

Een effectieve leidinggevende is in staat om de verschillende fasen van ontwikkeling en verandering aan te sturen op het niveau van de inhoud, de structuur en de cultuur. Leiding geven vanuit de visie vraagt vervolgens ook om steeds in verbinding met het gewenste resultaat en de huidige situatie bewust te sturen op transitie enerzijds en transformatie anderzijds.

Een effectieve leider kan echter ook met veranderende situaties omgaan, medewerkers ondersteunen en stimuleren te veranderen en zelf het goede voorbeeld geven. Daarmee is de rolvervulling van de leidinggevende een kritische succesfactor voor het presteren van teams, afdelingen en organisaties. Een leidinggevende kan, om effectief te zijn en optimaal aan te sluiten op de situatie, verschillende rollen vervullen. De rol van visionair, inspirator, leider, coach en manager.

Programma: Training Situationeel Leiderschap

Aanpak: 2 zelfstudie readers en 6 gezamenlijke studie dagdelen voor leidinggevenden

Inhoud:

o Transactionele Analyse leren toepassen in teams, 1-1 en de organisatie

o Systemisch & dynamisch leiding geven

o Strategisch sturen op inhoud, procedure en proces

o Leidinggeven aan visie, structuur en cultuur

o Effectieve Communicatie vaardigheden

o Professionele interactie en interventie vaardigheden

o Omgaan met weerstand in transitie en transformatie

Invoegen tabel met investeringskosten

Neem vrijblijvend contact op voor een kennismaking en intake gesprek.

Cultuur

1-1 Coaching

Training