Meesterschap in Coaching

 

Doelgroep

Meesterschap ontwikkelen ondersteunt je als mens en als professionals om een beter beeld te krijgen van patronen, kwaliteiten, valkuilen en uitdagingen. Deelnemers worden zich bewust van zichzelf, hun impact, de effecten van de eigen communicatie en krijgen inzicht in de verschillende niveaus van interactie en interventie en leren zo het eigen en het gedrag van anderen positief te beïnvloeden.

Hierdoor ontstaan pro –actieve, zelfsturende autonome mensen en medewerkers die op integere, authentieke en professionele wijze vorm geven aan hun eigen leven en aan de visie van de organisatie.

 

Professionele ontwikkeling

Meesterschap op de werkvloer gaat over professionaliteit; het beschikken over de juiste kennis, vaardigheden en houding.
Ontwikkelen van professioneel meesterschap om vanuit zelfvertrouwen, op collegiale, klantgerichte en evenwichtige manier te communiceren langs drie kanalen: inhoud, procedure en proces (de dynamiek en het klimaat in relaties of in het team)

Over het algemeen verloopt de ontwikkeling ook in die 3 fasen; inhoud (wat), procedure (hoe) en tenslotte leren professionals zich te bekwamen in de ontwikkeling van het proces; de relatie, de dynamiek, de cultuur en de verbinding. Deze laag is essentieel voor het genereren van resultaat in welbevinden, motivatie en doelstellingen.

 

Leiderschap ontwikkeling

Meesterschap stelt leidinggevenden in staat om binnen hun organisatie en of team, duurzame verandering en verbetering aan te sturen.

Je leert 1-1 of in training om je leiderschapsstijl en vaardigheden aan te scherpen vanuit systemisch, strategisch, psychologisch en emotive management onderwijs op het niveau van ontwikkeling, transitie en transformatie in organisatie, team en mens.

Dit betekent dat je als leider het hele veld leert waarnemen, aanspreken en aansturen; dat wat tastbaar, zichtbaar en concreet is en dat wat onzichtbaar, voelbaar, dynamisch en bepalend is.
Zo kan iedere leidinggevende leren sturen vanuit de resultaatgerichte organisatiekracht die mensen samen brengt.

Met het oog op de visie en de strategie, in constante beweging en verbinding, om gezamenlijk verder te ontwikkelen en professionaliseren.

Meesterschap in Leiderschap:

” Hard met een ‘D’ op het resultaat en Hart met een ‘T’ op de relatie”

 

Onze opvattingen over coaching:

 

Individuele scholing gaat het om het doelgericht verwerven en verdiepen van autonoom gedrag.

Individuele scholing is gericht op het vergroten van het (zelf)bewustzijn, zelfsturing en het aanleren van vaardigheden die hiertoe bijdragen.

Het doel is drieledig;

–          de deelnemer wordt zich bewust van – en leert vaardigheden aan om eigen kwaliteiten, valkuilen en mogelijkheden van de effecten van eigen handelen op het gedrag van anderen positief te beïnvloeden.

 

–          de deelnemer wordt zich bewust van – en leert vaardigheden aan met betrekking tot het uitoefenen van invloed op de omgeving, op het eigen denken, voelen en handelen.

 

–          de deelnemer wordt zich bewust van eigen waarden, gedachten, onderstromen die zijn handelen beïnvloeden en leert vaardigheden aan om dit te vertalen naar de praktijk.

 

Individuele scholing is de potentiële kwaliteiten van de ander vrijmaken, zodat diegene zo goed mogelijk presteert en om belemmeringen op te ruimen die in de weg staan.  De deelnemer wordt niet alleen gestimuleerd maar wordt zich bewust van zijn huidige situatie en zijn persoonlijke uitdagingen in de ontwikkeling van de gewenste situatie. Hij of zij leert vaardigheden aan om eigen verantwoordelijkheid te nemen en invloed uit te oefenen op het gewenste resultaat.

 

Bewustzijn en verantwoordelijkheid zijn van het grootste belang in relatie tot zelfsturing in persoonlijke en professionele ontwikkeling..

 

1-1 Coaching traject

– We gaan uit van 6 – 8 sessies van 1,5 uur met tussen pozen van 3 weken voor integratie

– We werken met vooraf opgestelde doelstellingen (eventueel met leidinggevende)

– We werken vanuit de eigen casuïstiek

– Tussentijds worden lees en leer opdrachten gegeven voor reflectie en oefenen van nieuwe vaardigheden

– We werken vanuit Mastery readers en theorieën die op maat worden aangeboden afhankelijk van de doelstellingen, het verloop van het traject en de situatie.

 

Kosten

Tijdens een intake gesprek met coachee en leidinggevende worden de doelstellingen voor het traject opgesteld. Sessies vinden plaats op locatie, in de praktijk bij het Art Centre in Delft of online, met een tussen pose van 2 a 3 weken.

Ons uurtarief is €150,-, exclusief materiaal (á €10,- pp), reiskosten (á €0,38 p km), catering en locatie.

Voor scholing en training hebben wij geen BTW verplichting.
Voor particulieren geld een ander tarief en aanbod. Kijk hiervoor in de Shop.

Wij factureren alleen werkelijk gemaakte uren. Alles buiten de offerte gaat in overleg.