Strategy

Meesterschap in Strategie

In deze fase van ontwikkeling is er behoefte aan een duidelijke stip aan de horizon, een gezamenlijke koers en verbinding in organisatie en team om de klus te gaan klaren.

Door gezamenlijk een scherpe Analyse te maken over het speelveld van de organisatie (Inhoud, structuur, cultuur) en door de Visie vanuit een eigen Identiteit & DNA zo concreet en tastbaar mogelijk te maken ontstaat helderheid over het potentieel van de organisatie en de stip, de weg, de koers en de drive om daar samen te willen komen.

Dat is een strategie vanuit Meesterschap.

Mastery begeleidt teams in twee workshops naar de ontwikkeling van een zichtbare, werkbare en gezamenlijk visie en strategie. Door gebruik te maken van alle perspectieven, ervaringen en kwaliteiten op de werkvloer ontstaat de strategie in co-creatie en implementeren we die gelijk in een online dashboard.

Mastery biedt in samenwerking met Qualityboard;

1) een Strategisch Analyse workshop en 2) een DNA & Visie workshop.

Workshop 1 Strategische Analyse workshop

Het team verzamelt in een online dashboard ; A) de Huidige Situatie en B) de Gewenste Situatie op het niveau van de inhoud, de structuur en de cultuur in het team. Vanuit deze analyse ontstaan de strategische doelstellingen en de dynamische doelstellingen die mee genomen kunnen worden in de Teamcoaching.

In deze analytische workshop wordt inzichtelijk wat er wel en of nog niet aanwezig is in de organisatie om top down en bottom up gezamenlijk te kunnen sturen en werken. De opbrengst is een analyse en doelstellingen in Qualityboard. Het dashboard dat iedereen als tool tijdens de workshops direct toepast. Na de workshops is Qualityboard nog een week te gebruiken om te kijken of Qualityboard bij uw organisatie past.

Doelstellingen kunt u vervolgens zelf of onder begeleiding door vertalen in; taken, acties, planningen, procedures, kwaliteitsnormen en managementinformatie. Doelstellingen worden direct toegekend aan verantwoordelijke medewerkers, gekoppeld aan agenda en mailbox. Door het doorlopen van deze workshop en het werken met Qualityboard zijn organisaties in staat zijn om hun strategie daadwerkelijk efficiënt en effectief te implementeren op de werkvloer.

Zo wordt het aansturen van strategie en visie mogelijk.

Workshop DNA & Visie workshop

Het team ontwikkelt een eigen visie en strategie vanuit gezamenlijk gekozen ingrediënten; het DNA van de organisatie. Het DNA is bepalend voor de afspraken in de cultuur en de structuur van de organisatie.

In deze dynamische workshop wordt het DNA geactiveerd, de visie gevisualiseerd en de strategie in de kern glas helder gemaakt. De opbrengst is een zeer waardevolle verbinding in de toegevoegde waarde van de organisatie en een trinity van de organisatie of het team die alles verbeeld en verwoord.

De stip aan de horizon wordt zichtbaar, tastbaar en voelbaar in de verbinding van het resultaat dat met elkaar is geformuleerd waardoor motivatie wordt geactiveerd.

Het team ervaart door het inzetten van deze workshop eigenaarschap, betrokkenheid en invloed over het gewenste resultaat. Zo ontstaat de urgentie om in een gezamenlijke beweging van ontwikkeling tijdens het traject naar het resultaat te werken. Wij adviseren om als vervolg van beiden workshops een Teamcoaching traject in te zetten om de visie en de structuur te vertalen in een cultuur waar het team elkaar leert bekrachtigen vanuit een Professionele cultuur met een eigen DNA en een eigen strategie.

Mocht u verder werken met Qualityboard dan verwerken wij het onderdeel; Effectief vergaderen en het leren werken in dit dashboard in de inhoud van de Teamcoaching.

Cultuur

1-1 Coaching

Training

Programma’s