Meesterschap in Cultuur

Cultuur; de waarden, overtuigingen, wetten, voorwaarden, hoop, overtuigingen, no-go’s en angsten die ons binden.

Onze cultuur kan variëren, afhankelijk van waar in de wereld je geboren bent. Maar de wortel van al onze culturen is gebaseerd op de collectieve behoefte aan liefde en het vermogen om dit te geven en vergroten dat we allemaal delen, ieder op onze eigen unieke manier. Liefde in de zin van verbinden en delen; levenskracht, licht, kracht en kennis om te gedijen en te groeien als mens. We delen deze liefde in onze cultuur door alle relaties die we in ons leven hebben; met de mensen, dieren, de natuur en al die krachten die ons binden.

Cultuur is wat bewust en onbewust wordt gedeeld en gespiegeld door onze ouderen en opvoeders.

Zij die ons leren wat en wie we geacht worden te zijn of niet, hoe we de wereld moeten zien, hoe we moeten handelen en hoe en wie we moeten respecteren, in alle liefdesrelaties.

Het is in de cultuur waar we veranderingen kunnen en moeten aanbrengen om andere resultaten te krijgen voor onze eigen liefde, ontwikkeling en kracht en voor die van onze kinderen.

 

Cultuur moet je innerlijke en uiterlijke prioriteit zijn.
Het is de kern van Meesterschap.

Het cultiveren van welzijn, liefde en respect in alle relaties.
Met je Zelf en met de wereld om je heen.