Development

Meesterschap in Ontwikkeling

Afhankelijk van je focus is vanuit ieder perspectief in je leven altijd ontwikkeling mogelijk;

Als mens of als team, persoonlijk of professioneel, als leidinggevende, docent of leerling.

Ontwikkeling, beweging en veranderingen zijn constant.

Het ontwikkelen van meesterschap geeft je de mogelijkheid om in iedere beweging, vanuit ieder perspectief de balans te vinden in de richting van vooruitgang.

Zodra we bewustzijn ontwikkelen over het punt waar we staan, ten opzichte van je wil zijn ontstaat er overzicht, perspectief, richting en keuzes op de stappen die nodig zijn voor de gewenste ontwikkeling. Dat is het bewustzijn dat mee kan bewegen met de verandering en de beweging vanuit balans.

Of je nu persoonlijk leiderschap, professioneel leiderschap wil ontwikkelen of met bewustzijnsontwikkeling of een professionele ontwikkeling bezig bent, alles valt of staat met bewustzijn.

Op ieder moment in je leven en in een organisatie dienen zich weer momenten van verdieping, verruiming en verrijking aan in de groei van wie je bent en wat je hier als mens of organisatie komt doen.

Vanuit verschillende systemische, psychologische, wetenschappelijke en energetische theorieën leer je over jezelf, over transities en transformaties in je leven, over de kracht van communicatie en leer je invloed over het versterken van je autonomie.

Autonomie

Autonomie betekent dat je los komt uit eerder gestelde kaders, verwachtingen en overtuigingen, om te kunnen groeien in het meesterschap van jezelf zijn, in de expressie van wie je bent en in het aansturen van je leven.

Ontwikkeling in het leven gaat over ruimer worden in bewustzijn, kennis en vaardigheid om telkens opnieuw balans te vinden in wie je bent en waar je staat. De ontwikkeling, het leven, beweegt altijd verder op zoek naar nieuwe ruimte en nieuwe balans.

Stagnatie en disbalans ervaar je bij veranderingen en als die ruimte er niet is of als je denkt dat die er niet is.

Mastery leert je bewust te kijken naar de gewenste ontwikkelingen in jezelf en het leven om je heen en faciliteert de ruimte in een programma dat past bij jouw ontwikkeling.

Meesterschap in ontwikkeling is:

Anders leren denken, waarnemen, luisteren, voelen en communiceren schept een nieuwe balans in je ontwikkeling.

Cultuur

1-1 Coaching

Training