Mastery of the Spirit // De koning van het licht

Kerstmis is het feest van de geboorte van Jezus Christus; De Zoon van God.
De incarnatie en actualisatie van God in een menselijke vorm.
Hij die het voorbeeld leefde om de weg te wijzen in het proces van ontwaken.

De Bijbel vertelt ons dat een nieuwe ster aan de hemel zou worden gezien als een teken van de
geboorte van de Verlosser. Dit is wat de wijze mannen in het oosten zagen toen ze de ster
volgden en van ver kwamen om de baby Jezus Christus in Bethlehem te aanbidden.
Degenen die ontwaakt zijn, weten dat wat ons is geleerd of als waar is gepresenteerd, onwaarheid
is.

De dogma’s die generaties lang zijn doorgegeven via religie en de ondersteunende systemen van
de samenleving vertellen je niets over het kerndoel van de gnostici.
Veel boeken zijn uit de Bijbel verwijderd;
Om te voorkomen dat je je eigen goddelijke licht vindt.
Om te voorkomen dat je je volledige potentieel begrijpt.
Om deze mysterieuze leringen en de werkelijke spirituele, te verketteren en godslasteraars te
noemen. Om waarheid te verbergen en hen die dit spraken en leefden belachelijk te maken, zoals
de conspiracy theorist van vandaag.

Om de mens te verzwakken en te kleineren tot afhankelijk en onwaardig voor hun eigen goddelijke
verbinding maar enkel door middel van extern gezag en autoriteit als de kerk.
Om de vrouwelijke helende energiekrachten weg te nemen door deze te degraderen als zondig,
minder, zwak, gevaarlijk en hekserij.
Om de heiligheid van de vereniging van seksen weg te nemen en daarmee de
mannelijke en vrouwelijke fallus-energie in scheppings- en manifestatiekracht te degraderen tot
zondigheid of enkel als voortplanting.

Om de wetten van het universum te verbergen die de energiebalans van Karma in Darhma leren.
Om de heilige kennis van symboliek te verbergen om vloeken om te zetten in zegeningen en
zegeningen in spirituele heiligheid in alle vormen van energie.
Om de waarheid over reïncarnatie, genezing, ascentie en verlichting te laten verwijderen.
Om onze verbinding met de natuur, gidsen, aartsengelen, Spirit te verwijderen als onderdeel van
ons bestaan in dit universum dat door ons stroomt en groeit terwijl we het licht zijn.
Wij zijn God.

En dit is waar de mensheid werd afgeleid van haar eigen goddelijkheid en verantwoordelijkheid
om zijn voorbeeld te volgen om de tempel van je fysieke lichaam te ontwaken, te reinigen en
beheersen en te zuiveren om het Lichtlichaam te activeren.
Jouw ontwaken op dit moment is vandaag net zo relevant als de leugens en corruptie van toen
om je in slaap houden zodat je waarheid over de oude en goddelijke vermogens van de
mysterieleringen voor je te verbergen, die de poort zijn naar vrijheid, autonomie, gezondheid en
Licht.

Eeuwen geleden werden de volgelingen van Jezus Christus, zijn discipelen, de Katharen en de
Tempeliers opgejaagd en geëxecuteerd en werden de leringen gekaapt door het duister omsluierd
en verborgen achter de hoogste graad vrijmetselarij. Want zij leerden ons hoe we allemaal Gods
kinderen zijn en de goddelijke vermogens hebben om verlichting door het voorbeeld van Jezus
Christus te volgen.

Zijn geboorte, zijn leven, zijn goddelijk huwelijk met Maria
Magdalena, zijn kruisiging, zijn opstanding, zijn bewustzijn vertegenwoordigen allemaal de weg
naar verlichting voor de hele mensheid.
Jezus was een meester, een goddelijke leraar die het levende voorbeeld was van het
zuiveringsproces om de mannelijke en vrouwelijke energieën binnenin in
evenwicht te brengen en het ego zelf te overwinnen om de Christus te activeren.

Maria Magdalena was een apostel, de goddelijke apostel van de apostelen, noemde Jezus haar.
Nadat Jezus haar verlost had van haar demonen, activeerde ook zij het Lichtlichaam in pure
Liefde en leerde ze de heilige riten van de mysteriescholen.
Samen voerden Jezus en Maria de Hieros Gamos uit, de heilige bruiloft of het mystieke huwelijk
van tweelingvlammen.

In het grote ontwaken op de aarde dat nu plaats vindt zullen deze leringen van Meesterschap en Mysterie terug gebracht worden en zal de Tempel van
Genezing herbouwd worden met oude wijsheid en inzichten van nu.
En zo zullen velen mee helpen en mee bouwen op de weg van Ontwaken.
Er vindt een Evolutie van Licht plaats.

Van binnen uit heelt de mens op weg terug naar het licht.
En jij maakt er deel van uit.

“Voor wie oren heeft om te horen en ogen om te zien”
Ik wens je een verlicht kerstfeest