Empowerment

Empowerment

De dynamiek in de cultuur bepaalt de mate van veiligheid, vertrouwen en motivatie.

Deze ingrediënten zorgen voor het empowerment en commitment die nodig is in ieder team, om plezierig, productief en effectief samen te werken en te ontwikkelen in de richting van het gewenste resultaat.

Mastery leert het team om vanuit visie en strategie een gezamenlijke taal te ontwikkelen, voor het creëren van een professionele cultuur met een optimale dynamiek.

Het team krijgt tools om te signaleren, communiceren en interveniëren. Zo navigeert het team krachtig door elke situatie, met behoud van de onderlinge verbinding en de focus of het gewenste resultaat.In een cultuur is er sprake van empowerment; autonomie, proactiviteit, verantwoordelijkheid en effectiviteit.

Professionele Cultuur

Een professionele cultuur ontstaat door de juiste verbinding onder de teamleden, die constant zorgt dat ieder individu zijn optimale en unieke bijdrage kan en wil leveren aan het grotere geheel, in lijn met de visie van de organisatie.

De cultuur is de motor van het team en de organisatie.

Door het team constant te betrekken bij het levend maken van de visie en in het aansturen van de strategie, ontstaat de juiste dynamiek en het gewenste resultaat.

Mastery leert het team:

– Inzicht in zichzelf ontwikkelen

– Inzicht in het resultaat ontwikkelen

– Effectieve communicatie toepassen gericht op visie en strategie

– Een gezamenlijke visie ontwikkelen, waarbij je wilt werken voor de ander.

Dat is de kracht van een team.

In verbinding voelen je de kracht, het vertrouwen en de toegevoegde waarde van je uniciteit.

De Cultuur is de motor van A naar B

Programma’s