Strategy

Meesterschap in Strategie

Elke organisatie bestaat uit 3 elementen die samen het potentieel en het succes bepalen:

De visie vanuit de Inhoud en dan de Structuur en de Cultuur.

Dit zijn de 3 knoppen waar je vanuit strategisch meesterschap aan kunt leren draaien om de gewenste resultaten te bereiken.

Als je weet waar je aandacht naar uit moet gaan onderweg naar het doel en je hebt overzicht op het dashboard, dan weet je waar en wanneer je in moet grijpen om te sturen in de richting van het resultaat.

1. Inhoud / Visie

De Visie is de stip en het doel aan de horizon en de strategie de weg daar naar toe.

Mastery biedt een DNA & Strategie workshop om tot een heldere, gezamenlijke, visie en strategie te komen die door alle medewerkers gedragen wordt, vanuit een gezamenlijk DNA.

Dit DNA ontstaat door het uitvoeren van een formule die resulteert in de visie en de strategie.

Een formule waar het hele team aan bijdraagt en zich vanuit die co-creatie aan kan verbinden.

2. Structuur

De Structuur ondersteunt de Visie en de strategie in de realisatie, de weg daar naar toe.

Door het inzichtelijk maken van alle benodigde aspecten en het toeschrijven van autoriteit door de gehele organisatie ontstaat structuur in alle; doelstellingen, taken. acties, planningen, mandaat, procedures, kwaliteit normen, communicatielijnen en managementinformatie.

Mastery biedt een Dashboard workshop die de visie en de strategie direct, online en realtime vertaald in een organisatie dashboard programma waar iedereen in de organisatie aan gekoppeld wordt en direct mee aan het werk kan.

Qualityboard is het enige online organisatie dashboard die alle componenten tussen visie en werkvloer inzichtelijk en bestuurbaar maakt. In dit dashboard leren leidinggevende en het team de strategie uit te zetten in een structuur, om zo de gewenste resultaten aan te sturen vanuit de communicatie in het dashboard; doelstellingen, acties, agenda, planning, mail, overleggen, notulen, kwaliteitsnormen en rapportages; alles is aan elkaar gekoppeld.

Het dashboard wordt het hart van de organisatie; daar waar alles gebeurd en inzichtelijk is voor iedereen.

Deze strategische online structuur stroomlijnt het dagelijkse werk en maakt het sturen vanuit meesterschap in de richting van het resultaat mogelijk. Lees hier meer over Qualityboard.

3. Cultuur

De Cultuur is uiteindelijk de motor van de organisatie in de realisatie van de visie; het uiteindelijke doel. De cultuur bepaalt de positieve of negatieve dynamiek om de bedachte visie en strategie ook werkelijkheid te kunnen maken.

Mastery biedt teamcoaching en training om de autonomie en professionaliteit van het team te versterken. De kracht van de cultuur in de samenwerking tussen collega’s en opdrachtgevers, binnen de kaders van de visie, vormt het navigatie vermogen van de organisatie, om van A naar B te komen.

Het team leert in verbinding te zijn en blijven, met een gezamenlijke focus op het resultaat en met het vermogen om om te gaan met weerstand, tegenslag en veranderingen.

De cultuur is de motor van de organisatie.