Het cognitieve disonantie block voor waarheid

Het cognitieve disonantie block voor waarheid

 

We navigeren momenteel door een portaal van nieuwe maanenergie in deze Covid-ervaring, die  verandering versnelt in de volgende periode.

 

Dit transitieportaal zal voor iedereen een grote sprong voorwaarts zijn.

De huidige situatie veroorzaakt een versnelde innerlijke transformatie en bijwerkingen van blokkades en weerstand, ook wel bekend als cognitieve dissonantie.

 

Cognitieve dissonantie is het mentale conflict dat optreedt wanneer kernovertuigingen worden tegengesproken door nieuwe informatie.

De onrust of spanning die dit conflict oproept, wordt verlicht door een van de verschillende verdedigingsmanoeuvres: je verwerpt, verklaart of vermijdt de nieuwe informatie. Je overtuigt jezelf dat er werkelijk geen conflict bestaat; verzoent de verschillen en als dat niet lukt neem je toe vlucht tot bespotten of boosheid of een ander defensief middel om opvattingen over de wereld en jezelf stabiel te houden.

 

Ons individuele en collectieve menselijke systeem is gewend aan een bepaald ‘normaal’. Een manier om dit leven te begrijpen en waar te nemen, waar we vertrouwd mee zijn geraakt.

We houden van onze comfortzone.

Verandering veroorzaakt stress bij het menselijk systeem.

We blijven liever in het bekende, ook al is het zelfs defect en gaan de uitdaging van de duik in het onbekende liever niet aan.

Onze menselijke overlevings Mind eist controle om  veiligheid te herwinnen in de stress van verandering.

 

Maar of je het nu leuk vindt of niet, er is verandering. We moeten ons allemaal aanpassen aan dit nieuwe verhaal. En niemand zal ooit meer hetzelfde perspectief hebben omdat alles nu verandert door dit wereldwijde virus.

 

Het leert ons, door ons te confronteren met onze eigen en collectieve mentale conditionering die expansie en verandering blokkeert.

Het activeert elk lager aspect in je emotionele database met herinneringen aan angst, onzekerheid, gebrek en eenzaamheid.

In het nu worden we allemaal op onze eigen persoonlijke manier geconfronteerd met deze aspecten en herleven we ons eigen verhaal van angst.

Angst voor veiligheid, angst voor gezondheid, angst voor de dood.

 

Angst, de laagste dichte trilling die ervoor zorgt dat het menselijke systeem overschakelt van creatie van het leven naar overleven.

Angst is het meest vernietigende hormonale virus in het menselijk lichaam.

 

We hebben als mens twee systemen in ons die achter het stuur kunnen zitten en je door dit portaal van verandering navigeren:

 

  1. Mentaal – je onderbewustzijn

 

Met je onderbewustzijn onderdruk je, ontken en verwerp je angst en activeer je het overlevingsgedrag van Fight, Flight, Freeze, Hise en Fawn.

 

Dit gedrag van de Mind dealt niet echt met de angst, maar vindt een manier om zich ertoe te verhouden. En als vechten en ervan wegvluchten geen opties zijn, zoals met dit virus en onze Lockdown, gaan we over op Freeze, Hide and Fawn. We passen ons aan en onderwerpen ons aan het omringende perspectief om het gevoel van verbondenheid en veiligheid terug te krijgen.

 

  1. Emotioneel en spiritueel – je bewuste hart

 

Met je volledige bewustzijn begrijp je de triggers, de emoties die je voelt, de overlevingsmodus op basis van je verhaal die automatisch begint.

Je ziet en observeert wat er gebeurt, maar je onderscheidt en onderzoekt.

Je bent in staat het stuur vast te houden, achteruit te rijden, achterover te zitten en je een weg door de emotie te voelen, je Mind tot rust te brengen en in het nu te blijven.

Wanneer je de cognitieve dissonantie doorbreekt, laat je angst los en betreed je je hartruimte.

 

Daar kun je voelen wat je hart en Spirit je vertellen. Wat voor jou geschikt is op dit moment is verbonden met iedereen. Wat jouw waarheid is verbonden met jouw pad en jouw waarden en missie in dit Leven, verbonden met alles wat er is.

 

Je Mind bouwt een persona / ego op in de vroege kinderjaren. Dit is het beschermingsmiddel van het menselijke systeem.

Want als kind moet je je kunnen aanpassen aan je omgeving om te krijgen wat je nodig hebt; liefde, aandacht, basisbehoeften etc. Dit betekent dat je die delen van jezelf die andere emoties zien of voelen, moet ontkennen en onderdrukken dan waar je familie of anderen je in erkennen. Dus je Mind paste zich aan om in de realiteit van toen te kunnen (over) leven.

 

Het is te moeilijk voor een kind om te erkennen dat je ouders je niet kunnen zien, begrijpen of geven wat je nodig hebt, dus zorg je ervoor dat het weggaat met je Mind.

Om deze realiteit acceptabel te maken, bouwde je jongere zelf een persona / het ego op dat een manier vond om je eigen waarheid te verbergen en zich aan te passen aan het collectieve verhaal en te doen wat er van je werd gevraagd om erbij te horen.

Bang dat je achtergelaten zou worden, niet geaccepteerd, genegeerd, belachelijk gemaakt, ongewenst en onbemind.

 

The Mind ontwikkelt strategieën om dit ten allen tijde te voorkomen.

Door deze strategieën kon het kind deze verwoestende emoties waar het nog niet mee om kon gaan, negeren, ontkennen en onderdrukken, door een mentaal blok van kernovertuigingen te gebruiken om deze emoties in het onderbewuste te begraven.

 

Deze strategieën worden kernovertuigingen met programma’s waar je nog steeds naar leeft.

 

Programma’s hoe je je moet gedragen, hoe het leven werkt, wie je kunt vertrouwen, hoe je veilig kunt blijven voelen etc.

programma’s die je een verhaal vertellen over normaal en veiligheid, geïnstalleerd door je opvoeding van je ouders, school, cultuur en de regering.

 

Kernovertuigingen die je zekerheid gaven door je angsten en je eigen waarheid te blokkeren. Beveiliging die nu weg is.

 

Cognitieve dissonantie is het extreem ongemakkelijke gevoel dat optreedt wanneer je een waarheid in je realiteit wordt gepresenteerd die eigenlijk resoneert met dat diepe gevoel van angst. De angst dat je niet veilig bent, niet gewenst, dat je wordt achter gelaten, alleen en niet kan overleven. De diepste menselijke collectieve angst.

En omdat je Mind de geprogrammeerde kern zo graag wil beschermen, zal hij er alles aan doen om te bewijzen, te negeren en zelfs te ontkennen dat dat wat wordt gepresenteerd niet past bij je kernovertuiging.

Want dat geeft je veiligheid, ook al is het niet waar.

 

Je Mind zal je wegtrekken van de lagere emoties van angst, onzekerheid, schaamte, schuld, woede. Je Mind is bang dat je de waarheid niet aankunt. Waarheid die nu in je realiteit speelt en die je bang maakt.

Waarheid die ervoor zorgt dat je weer controle wilt krijgen over het leven zoals het was.

Waarheid waardoor je het leven weerstaat zoals het is.

Waarheid die je confronteert met het ontdekken dat je niet langer kunt vertrouwen op wat je dacht dat normaal of goed voor je was.

Waarheid waardoor je je afvraagt ​​wat je moet geloven.

 

Als we angst in de ogen durven kijken. Kunnen we waarheid erkennen en onderscheiden door met onze emoties om te gaan.

Als we cognitieve dissonantie doorbreken.

 

Daar in jouw onderbewustzijn en in ons collectieve onderbewustzijn ligt de angst sluimerend te wachten om getriggerd, losgelaten en getransformeerd te worden.

 

Dit portaal van verandering is jouw en onze kans om bevrijd te worden van de illusie van angst en de controle van de Mind.

De Mind die ons vasthoudt in lussen van negatieve energieën.

Precies wat er nu gebeurt!

 

Om op één lijn te komen met wie je werkelijk individueel bent en om op één lijn te komen als collectief, moeten het stuur terugnemen van de controle van de Mind en het Hart ons door de duisternis van al onze emoties laten sturen, om ons naar het Licht te leiden.

Doorbreek de cognitieve dissonantie.

Voel verder en vind de waarheid.

Vertrouw in overgave.

Zeg je Mind dat alles in orde is.

Je hebt me uitstekend beschermd, ik neem het vanaf hier.

Ik kan omgaan met de waarheid in de realiteit.

En vertrouw op je hogere Zelf, Spirit, het goddelijke deel in jou om je op je weg te leiden.

Vertrouw op je pad.

Vertrouw op het plan.

Volg je hart.

Sta in je eigen waarheid.

 

Als datgene wat je wordt gepresenteerd in je realiteit resoneert, is dat jouw waarheid.

Als het goed voelt, is het afgestemd op wie jij en wie wij echt zijn:

Onvoorwaardelijke liefde

Vrij

Gelijk

Heel

Gezond

Goddelijk

 

Als wat je wordt gepresenteerd niet goed voelt, durf je dan af te vragen wat dit je vertelt?

Durf te erkennen waar je je mogelijk vergist of je jouw eigen onderscheidingsvermogen bent vergeten.

Durf te vinden en sta in je eigen waarheid. Wat zegt deze situatie of negatieve emotie mij? Wat veroorzaakte het? Wat triggert het? Is het van mij? Laat ik het mijn realiteit binnenkomen? Wordt het op mij geprojecteerd? Wat voel, zie, hoor, weet ik diep diep in mijn hart.

 

Gebruik je eigen onderscheidingsvermogen, je hart, je intuïtie, in dit portaal van snelle verandering.

Je emoties zijn je indicatoren van afstemming op jouw waarheid en wie jij werkelijk bent.

Ontken nooit je emoties.

Ontken nooit je eigen waarheid.

Laat angst los en veranker in je hart.

Laat je hart je nu en altijd navigeren.

Wees lief voor jezelf.

Je doet het zo goed.

 

Ik stuur Liefde de wereld in  ❤️ Danïelle Stotijn