• Dit boek biedt je begeleiding in het individuele en het collectieve proces van bewust worden, volledig ontwaken en verlichting ervaren door meester te worden van je Mind, Body & Spirit. Een proces dat uitdagend, eenzaam, tijdelijk verwoestend en moeilijk kan zijn. Een reis die je binnen- en buitenwereld op zijn kop zet. Laat dit boek je ondersteunen, inspireren en de weg wijzen om de kloof te overbruggen tussen de wanhoop die je misschien voelt en het licht aan de horizon.
 • This book offers you guidance in the individual and collective process of becoming aware, fully awakening and experiencing enlightenment by mastering your Mind, Body & Spirit. A process that can be challenging, lonely, temporarily devastating and difficult. A journey that turns your inner and outer world upside down. Let this book support, inspire, and show you the way to bridge the gap between the despair you may feel and the light on the horizon.
 • Personal online coaching session with Daniëlle for 60 minutes When you register at the bottom of this page, you will receive an email to plan a personal coaching session. During the session we will look at identifying what blocks within you hold you back from finding alignment. We look at past, future and your now to understand dots that connect the matrix within you that hold you back. You will gain insight in layers of your self that did not have before. You will get acces to steps forward and options to further ascend, thrive and learn. Sometimes one session is enough. You always have the option to continue 1-1 or in one of the other programs, but there are no obligations.

  Do you want to improve the connection with yourself? Improve your sense of empowerment and well being? Do you want to change the reality of your daily life?

    Then transformation coaching will help you to increase your consciousness and autonomy. By identifying and breaking through blocks you can let go of old stagnated emotions and false beliefs. You will gain a stronger and healthier sense of self, find a space of safety and peace within and discover who you truly are. Together we will scan and analyze your system and life path including defense mechanisms, triggers and effects (mental, emotional, physical and spiritual blocks). Expanding and transforming yourself is only possible if you understand the repetition of lessons that your life shows you. You gain insight in your entire system and from there you become aware of your patterns, blockages, your purpose, your entire and higher Self. Consciousness brings you choices to make a transition into a different reality. It takes a process of transformation within yourself first before things will manifest on the outside. Mastery of the Self is the art of self-actualization, autonomy and authenticity.  

  Consciousness gives choices

 • Telephone intake conversation Tailor-made route Coaching sessions based on your own questions   Transformation coaching helps you to gain more awareness and insight into yourself and to increase your autonomy and leadership. For professionals, independently or within an organization   Do you feel it is time for a change and are you looking for the next step to gain more direction and leadership? Do you experience that you get stuck in communication with others (customers, colleagues, supervisors, etc.) and do you want to learn to act from more authenticity and self-confidence? Do you want to learn how to lead strategy, conversations, relationships and situations from personal leadership? Or to others in your team or organization? Do you run into your own limits and do you struggle with the question of others (supervisors, colleagues, customers, etc.) and what people can really expect from you and do you no longer know how to proceed? Do you want to work on your autonomy to be able to make clear choices as a professional, using ratio and intuition? Do you want to break free from your mechanism that mainly tells you what others want? Would you like to learn better how to maintain a balance between private life and work in order to be more effective with more energy? Consciousness gives you a choice to make a transition to another reality. That requires a process of transformation within yourself.   You work in a process on breaking through patterns, learning to understand yourself and others and on using new behavior to experience results for others in yourself, in your work and in your life. Mastery of the Self is the art of self-actualization, autonomy and authenticity   Learn how to develop, broaden and free yourself from limitation. Learn how to change the current situation by gaining awareness about yourself and what happens when interacting with others. Deepen your knowledge about yourself from different mental cognitive and emotional psychological currents that teach you about cause and effect and your circle of influence on yourself and your environment. Broaden your awareness and ability to fully actualize yourself.   Duration: 1.5 hours per session Costs: 150 euros per session including study material; communication, leadership
 •  
  • Telefonisch intake gesprek
  • Traject op maat
  • Coaching sessies op basis van jouw eigen vragen
    Transformatie coaching helpt je om meer bewustzijn en inzicht in jezelf te krijgen en  je autonomie en leiderschap te vergroten.   Voor professionals, zelfstandig of binnen een organisatie  
  • Voel je dat het tijd is voor een verandering en zoek je naar de volgende stap om meer regie en leiderschap te krijgen?
  • Ervaar je dat je vastloopt in de communicatie met anderen (klanten, collega's, leidinggevenden etc.) en wil je leren vanuit meer authenticiteit en zelfvertrouwen te handelen?
  • Wil je vanuit persoonlijk leiderschap leren leiding geven aan strategie, gesprekken, relaties en situaties? Of aan anderen in je team of organisatie?
  • Loop je tegen je eigen grenzen aan en worstel je met de vraag van anderen (leidinggevenden, collega's, klanten, etc.) en wat men werkelijk van je kan verwachten en weet je niet meer hoe nu verder?
  • Wil je werken aan je autonomie om duidelijke keuzes te kunnen maken als professional, waarbij je gebruik maakt van ratio en intuïtie? Wil je los komen van je mechanisme dat je vooral vertelt wat anderen willen?
  • Zou je beter willen leren zorgen voor balans tussen privé en werk om met meer energie effectiever te kunnen zijn?
  Bewustzijn geeft je een keuze om een transitie te maken naar een andere realiteit. Daar is een proces van transformatie voor nodig in jezelf. Je werkt in een traject aan het doorbreken van patronen, het leren begrijpen van jezelf en de ander en aan het inzetten van nieuw gedrag om anderen resultaten te ervaren in jezelf, in je werk en in je leven.   Mastery of the Self is de kunst van zelfactualisatie, autonomie en authenticiteit  
  • Leer hoe je jezelf kunt ontwikkelen, verbreden en bevrijden van beperking.
  • Leer hoe je de huidige situatie kunt veranderen door bewustzijn  te krijgen over jezelf en wat er gebeurt in de interactie met anderen.
  • Verdiep je kennis over jezelf vanuit verschillende mentale cognitieve en emotioneel psychologische stromingen die je leren over oorzaak en gevolg en jouw cirkel van invloed op jezelf en je omgeving.
  • Verbreed je bewustzijn en vermogen om jezelf compleet te kunnen actualiseren.
    Duur: 1,5 uur per sessie Kosten: 150 euro per sessie incl studie materiaal; communicatie, leiderschap Locatie Art Centre in Delft / Online  

Titel

Ga naar de bovenkant