1-1 Coaching sessie online / Delft

Vanaf:  100,00

1-1 coaching Professioneel of Persoonlijk

Categorieën: ,

Beschrijving

Coaching gaat om het doelgericht verwerven en verdiepen van autonoom gedrag.

Individuele scholing is gericht op het vergroten van het (zelf)bewustzijn, zelfsturing en het aanleren van vaardigheden die hiertoe bijdragen.

 

Het doel is drieledig;

–           de deelnemer wordt zich bewust van – en leert vaardigheden aan om eigen kwaliteiten, valkuilen en mogelijkheden van de effecten van eigen handelen op het gedrag van anderen positief te beïnvloeden.

 

–           de deelnemer wordt zich bewust van – en leert vaardigheden aan met betrekking tot het uitoefenen van invloed op de omgeving, op het eigen denken, voelen en handelen.

 

–           de deelnemer wordt zich bewust van eigen waarden, gedachten, onderstromen die zijn handelen beïnvloeden en leert vaardigheden aan om dit te vertalen naar de praktijk.

 

Individuele scholing is de potentiële kwaliteiten van de ander vrijmaken, zodat diegene zo goed mogelijk presteert en om belemmeringen op te ruimen die in de weg staan.  De deelnemer wordt niet alleen gestimuleerd maar wordt zich bewust van zijn huidige situatie en zijn persoonlijke uitdagingen in de ontwikkeling van de gewenste situatie. Hij of zij leert vaardigheden aan om eigen verantwoordelijkheid te nemen en invloed uit te oefenen op het gewenste resultaat.

 

Bewustzijn en verantwoordelijkheid zijn van het grootste belang in relatie tot zelfsturing in persoonlijke en professionele ontwikkeling..

 

 1-1 Coaching sessie los 100,- euro

 

Titel

Ga naar de bovenkant