Mastery of the Body // Stress en Spirituele Verlichting

Stress is een reactie van het lichaam op een bedreigende situatie en heeft een eeuwenoude functie: overleven

Ons stress reactiesysteem is van nature aanwezig om de menselijke evolutie te garanderen en voor te zetten. Om dagelijks goed te kunnen functioneren is een zekere mate van stress nodig en zelfs gezond. Stress stelt ons in staat om prestaties te leveren, uitdagingen het hoofd te bieden en snel te handelen in noodsituaties. Bij lichamelijke of mentale uitdagingen helpt het stresssysteem ons om door middel van de juiste cocktail aan hormonen alert, gefocust, creatief en actief te zijn. Maar ook als we slapen hebben we hormonen nodig om de honderden lichaamsprocessen op gang te houden, indrukken van de dag te verwerken in ons onderbewuste en weer in de juiste balans komen.

Maar hoewel we al eeuwenlang deel uitmaken van eenzogenaamd “ontwikkelde” samenleving, reageert ons stresssysteem steeds vaker alsof we in de jungle leven met hetzelfde primitieve karakter. De fysieke reactie op stress is niet veranderd, maar de oorzaken wel. En de gevolgen van stress; burn out, depressie en een hele rits chronische aandoeningen en ziekten de gewone realiteit. Steeds meer mensen verlangen naar verlichting.

De moderne tijd is extreem veeleisend en hectisch. We zijn allemaal druk bezig met het combineren van de verschillende rollen en taken. Werk, gezin, verplichtingen, prestatiedruk, verwachtingen, keuzestress, continue prikkels van social media via devices waar we mee vergroeid lijken geraakt.

Daarnaast worden we steeds vaker geconfronteerd worden met gifstoffen in ons voedsel, water, in de lucht, kleding, wasmiddelen, medicijnen, vaccinaties, cosmetica, schoonmaakproducten en met de effecten van pesticiden, de plastificering en de digitalisering van onze wereld.
Zo worden we al jaren belast met gifstoffen in ons lichaam, die de cellen verzwakken en een voedingsbodem voor ziektes vormen.

 

Of het nu gaat om een ernstig ongeluk, geldzorgen, een ruzie, spanning op het werk, je lichaam neemt dit soort ‘bedreigingen’ net zo serieus als de situatie waarin je zou worden geconfronteerd met een hongerige tijger.
Je lichaam kent of herkent het verschil niet tussen stress veroorzaakt in de Mind door negatieve interpretaties, gedachten of overtuigingen of doordat er stress veroorzaakt wordt in het lichaam door het eten van suiker.
Jouw systeem doet de alarmbellen rinkelen; de overlevingsmechanismen worden geactiveerd en stresshormonen worden ogenblikkelijk geproduceerd om te vechtenof te vluchten.

Ons lichaam is niet gemaakt om constant in de hoogste staat van paraatheid te zijn. Het stresssysteem beschermt ons maar kan ons ook beschadigen. Als de spanning aanhoudt en we de stresssituatie niet kunnen doorbreken, spreken we van chronische stress, die lichamelijke en psychische klachten, ziekte en uitval veroorzaakt.

En dan komen we bij de grootste oorzaak van stress;

Het gebrek aan echte rust zonder prikkels, voor zelf reflectie, voor contemplatiein stilte en voor integratie van dat wat we mee maken en leren in onze ontwikkkeling als mens en ziel.
Het gebrek aan verbinding met je innerlijke zelf.
Verbinding met natuur.
Verbinding met Spirit.

 

En precies dat stuk, die ruimte voor die verbinding is essentieel bij balans, ontwikkeling en vooruitgang als mens en ziel.
Zonder reflectie en stilte zijn we alleen nog maar aan het denken en doen. En daarmee losgeraakt van onze natuur die het nodig heeft om op het ritme van de jaargetijden in harmonie te leven met in acht neming van de universele wetten van energie en met respect voor de verbinding met de elementen waar wij onderdeel van zijn.
Door ons ritme en onze aandacht af te stemmen op deze verbinidng ontstaat vrede, onvoorwaardelijke liefde en harmonie.

Zonder deze verbinding ontstaat het tegenovergestelde; verdeeldheid, chaos en steeds meer stress met nog meer kans op ziekte.

Gevaarlijke Stress is dus langdurige overbelasting zonder deze verbinding voor herstel.
De sleutel naar verlichting van stress is het bewustzijn die de aansturing op stress kan veranderen.

 

De reactie van het lichaam op stress worden aangestuurd door twee stelsels:

  • Het centrale zenuwstelsel:

Dit systeem staat in verbinding met de buitenwereld en staat onder invloed van onze wil.
Met dit systeem kun je bijvoorbeeld je spieren onder controle houden; bewegenen Iets gaan doen. Of je kunt je focussen en over een bepaald onderwerp nadenken.

  • Het autonome zenuwstelsel:

Is niet onder invloed van onze wil.
We kunnen het alleen indirect beïnvloeden. Het autonome zenuwstelsel regelt automatisch bijna alle onbewuste functies en processen in je lichaam, zoals je ademhaling, je hartslag, je bloeddruk, energieproductie, spijsvertering en stofwisseling. Over dat soort functies hoef je niet na te denken. De levensenergie stroomt op de ademhaling van de ziel door je heen.

En daar komt spiritualiteit om de hoek kijken in het verhaal over de mens en de stress in onze huidige maatschappij.

Het Centrale Zenuwstelsel wordt aangestuurd door de wil.
De Wil is het deel van de mens dat we aanduiden met de Mind, de Geest.

En deze Mind, de boordcomputer van het menselijke deel van jou, kan worden aangestuurd door:
– het hart, als er sprake is van een ontwaakt bewustzijn, dan spreken we van het Hogere Zelf of de Heilige Geest.

– of door het ego als er sprake is van een slapend bewustzijn; het Lagere Zelf of de Donkere Geest.

 

Een ontwaakt bewustzijn is zich bewust van het Zelf en van het ego, is meester van het ego en stuur dus en het ego en de Mind aan vanuit het hart, de ziel.

Want de ervaring van Stress of Verlichting wordt bepaald door jouw aansturing van het Zelf; wie zit er achter het stuur van jouw bewustzijn je lagere zelf (ego in verbinding met het donker) of je hogere Zelf (hart in verbinding met de ziel en het licht)?

Wie vrij is van zijn ego bezit de aansturing van de 4 wils krachten die nodig zijn op de spirituele weg naar verlichting.

“Zijn wil zal geschieden” het ego of het hart regeert.
De Wils krachten van de Mind zijn de 4 essentiële questen om te over meesteren in het leven van ego naar Spirit:
Donker, Begeerte, Onwetendheid en Dood.
De krachten die genoemd worden in het boek van Openbaringen uit het Nieuw me Testament.

Deze wils krachten kunnen worden overwonnen vanuit een besef van Rechtvaardigheid en worden vergroot in de krachten:
licht, tevredenheid, kennis en leven.
Licht is de kracht van het begrip tussen goed en kwaad.
En deze kracht kan alleen verkregen worden door nieuwsgierigheid, contemplatie en overweging.

Als dit niet gebeurd dan blijft het licht door het donker verborgen en de waarheid over verlichting een mysterie.

 

Want het ego dient zijn eigen belang. En zijn aandacht wordt in het donker, slapend geleid door Begeerte, Onwetendheid en angst voor de Dood (de fysieke dood en de dood van het ego).

Wie geleid wordt door het ego is geen meester over zichzelf.

Maar slaaf van de buitenwereld die zijn Mind bespeeld.

Gevangen in de oneindige vicieuze circkel van begeerte.

Want alleen zonder de eeuwige verleiding van begeerte is er geen vrede en geen verlichting, zonder waarheid is er geen begrip van goed en kwaad en zonder angst voor de dood en verlies is er geen vertrouwen in de eeuwigheid van de ziel, het universumen de tijd steeds wederkeert in een volgend leven.

Kortom dan is er geen stress.

Verlicht zijn is het stuur van de boardcomputer aan het hart geven in plaats van aan het ego, door de wil te overmeesteren van donker naar licht.

Makkelijker gezegd dan gedaan. De juiste weg volgen is de uitdaging van het leven om te kunnen komen tot verlichting in liefde.
Het hart dient het gezamenlijke belang van mens, natuur en de harmonie in en tussen beiden. Het hart zoekt altijd naar balans, verbinding, vrede; dat is Liefde.

Want het hart is verbonden met de ziel en is gericht op het ontwikkelen en evolueren van het hogere Zelf door het ontvangen van de levensenergie en het vermenigvuldiging van deze levenskracht in nog meer onvoorwaardelijke liefde, vrede en harmonie vanuit de unieke blauwdruk van de ziel.

Vanuit rechtvaardigheid.
Vanuit het Licht.

 

Als het stuur van bewustzijn in handen is van het ego en we ongevoelig, slapend en blind zijn geworden in het donker voor de pracht van ons innerlijke licht. En de alarm signalen over de ongezonde waarheid waarin we ons bevinden worden ontkend, gebagatelliseerd en onderdrukt, dan blijft het lichaam in onbalans blootgesteld aan stress en blijf je in overleving leven; met het risico op ziekte.

Spirituele Verlichting is het medicijn.

Verlichting is leven in een staat van evenwicht en vrede; dat wat we spiritueel noemen. Dit is wie je bent; vredig, liefdevol, dankbaar in welzijn.

Al het andere is een toestand van het ego die leeft uit angst, gebrek en constant willen en nodig hebben, wat resulteert in stress.

De oorzaak van een onbalans moet altijd holistisch worden bekeken, niet alleen binnen het fysieke lichaam, maar ook met het emotionele, mentale en spirituele lichaam in overweging bij het kijken naar oorzaak en gevolg.

De huidige samenleving leert en biedt je alleen de mogelijkheid om de effecten van stress en dus ziekte op te lossen. Wat we nu weten is dat de afwezigheid van wel-Zijn de afwezigheid van verbinding met het hart, de ziel en Spirit is.

Op een spirituele weg van Ontwaken leer je om in balans te komen door bewustzijn en vaardigheden te ontwikkelen om in stressvolle situaties de 4 krachten te overwinnen en te navigeren vanuit het hart om terug te keren in een staat van vrede en harmonie en om hier zo veel en lang mogelijk te blijven.
Je leert om te Zijn wie je bent.

De balans in verlicht of gelukkig zijn wordt verkregen door meester te worden van Mind & Body, door de verbinding met het hogere Zelf en Sprit.Dit bepaalt het niveau van je gezondheid, je energie en je wel-Zijn.

Dat is De Weg van Ontwaken.
De spirituele weg zal de mens terugbrengen op de weg naar het Licht op het ritme van de jaargetijden in harmonie met de kracht van de universele wetten van Liefde.

“Voor wie oren heeft om te horen en ogen heeft om te zien”

Ik stuur liefs de wereld in.

And so it is

Danïelle