Leadership

Meesterschap in Leiderschap

Leiderschap ontwikkeling vanuit Meesterschap stelt managers en leidinggevenden in staat om binnen hun organisatie duurzame verandering en verbetering aan te sturen, met behulp van een unieke inside-out aanpak.

Mastery leert professionals om hun leiderschapstijl en vaardigheid aan te scherpen vanuit systemisch, strategisch, psychologische en emotive inner management.

Dit betekent dat je als leider het hele veld leert waarnemen, aanspreken en aansturen; dat wat tastbaar, zichtbaar en concreet is en dat wat onzichtbaar, voelbaar, dynamisch en bepalend is.

Zo kan iedere leidinggevende leren sturen vanuit de resultaatgerichte, co-creatie en organisatiekracht die mensen samen brengt.

Met het oog op de visie en de strategie, in constante beweging en verbinding met het hele veld, om gezamenlijk verder te ontwikkelen en professionaliseren.

Meesterschap in Leiderschap:

” Hard met een ‘D’ op het resultaat en Hart met een ‘T’ op de relatie”

verantwoordelijkheid en

 Empowerment

De cultuur omvat de bewuste en onbewuste gedachten- en gedragspatronen die medewerkers onderling met elkaar verbind, of juist verdeeld. Die patronen bepalen de dynamiek in de samenwerking tussen mensen, afdelingen, teams intern en die met klanten en andere partijen extern.

Uiteindelijk bepaalt de dynamiek in een cultuur de mate van veiligheid, vertrouwen en motivatie. Deze ingrediënten zorgen voor empowerment en commitment in ieder team, die nodig is om productief en effectief samen te werken in de richting van het resultaat. Negatieve energie blokkeert de effectiviteit en ontwikkeling richting het resultaat.

Mastery leert het team om vanuit visie en strategie een gezamenlijke taal te ontwikkelen in de communicatie voor het creëren van een professionele cultuur met een optimale dynamiek.

Het team krijgt de tools om te signaleren, communiceren en interveniëren, om krachtig door elke situatie te leren navigeren, met behoud van verbinding en focus of het resultaat.

 

Meesterschap in Organisaties

Elke organisatie bestaat uit 3 elementen die samen het potentieel bepalen:

Visie vanuit de Inhoud, de Structuur en de Cultuur. Dit zijn de 3 knoppen waar je vanuit meesterschap aan kunt leren draaien om de gewenste resultaten te bereiken.

1. Inhoud / Visie
De Visie is de stip aan de horizon en de strategie de weg daar naar toe. Mastery biedt worskshops om tot een heldere, gezamenlijke, visie en strategie te komen die door alle medewerkers gedragen en gevoeld wordt.

2. Structuur
De Structuur ondersteunt de Visie van een organisatie in de realisatie, door het structureren van; doesltellingen, taken. acties, mandaat, procedures, communicatielijnen en managementinformatie. Mastery biedt een online dashboard; Qual;ityboard die al deze componenten inzichtelik en bestuurbaar maakt door de hele organisatie. In dit dashboard leert het team de strategie uit te zetten in een structuur en het resultaat aan te sturen vanuit de cultuur. De structuur stroomlijnt het dagelijkse werk, in positieve of negatieve richting van het resultaat.

3. Cultuur
De Cultuur ondersteunt de structuur van de organisatie in de realisatie van het doel. De cultuur bepaalt de positieve of negatieve dynamiek om werkelijkheid te maken.
Mastery beidt teamcoaching om de autonomie en professionaliteit van het team te versterken. De kracht van de cultuur in de samenwerking tussen collega’s en opdrachtgevers, binnen de kaders van de visie, vormt het navigatie vermogen van de organisatie, om van A naar B te komen. De cultuur is de motor van de organisatie.

Deze 3 stappen zijn onderdeel van de complete Mastery Methode voor organisaties  ( Deze mag op de pagina Programs Organisation)
Sturen vanuit Meesterschap

Leiding geven aan
– Organisatie
– Team
– Medewerker
– Groep (onderwijs)
 & 
Sturen vanuit de Visie op
– Ontwikkeling
– Effectiviteit
– Professionaliteit in de richting van Resultaat.

Programma’s