Mastery Transformation Leadership Program

Het Mastery Transformation leadership programma stelt managers en leidinggevenden in staat om binnen
hun organisatie duurzame verandering en verbetering aan te sturen met behulp van een unieke inside-out
aanpak.

Deelnemers leren in dit programma om hun leiderschapsstijl en vaardigheid, op het gebied van verandermanagement, organisatiekracht, autonomie en co-creatie verder te professionaliseren.

 

Elk jaar investeren organisaties in transities, fusies, nieuw personeel, opleidingen etc. die toch niet de
gewenste resultaten opleveren.

 

Waarom?

De primaire reden is een misverstand over hoe duurzame verandering valt te realiseren.
Gewenste veranderingen in mensen en organisaties, vereisen aandacht voor de kracht van mentaliteit; de Mindset.

Mastery is gespecialiseerd in het creëren van empowerment, pro-activiteit en autonomie van de individuele
werknemer en het aanscherpen van de resultaatgerichtheid en verhogen van de dynamiek in de samenwerking van teams en organisaties.

 

Het resultaat?
Verhoogde effectiviteit, commitment en betrokkenheid van medewerkers, meer creativiteit, productiviteit, en
uiteindelijk verbeterde bedrijfsresultaten.

 

De mindset van een organisatie, team of mens verwijst naar de verzameling van waarden en gedachten patronen vanuit diepgewortelde overtuigingen. De gedeelde manier van denken, bepaalt het gedrag van mensen binnen de
organisatie en de daaruit voortvloeiende ervaring en de ‘sfeer’ of terwijl de cultuur van de organisatie.
Een inspirerende visie, met aansluitend beleid en procedures is zeer belangrijk als kader en roadmap om de weg naar de toekomst te schetsen.

Maar als de mindset van het personeel hier niet op wordt getoetst en afgestemd, wordt onbewust een cultuur gecreëerd waarin werknemers op bepaalde manieren handelen omdat ze denken dat ze ‘moeten’ in plaats van omdat ze ‘willen’.
Dit is rechtstreeks van invloed op de effectiviteit.

 

Het verschil is een team dat proactief, zelfsturend ontwikkeling initieert en stimuleert in plaats van een team dat gedreven en gestuurd moeten worden.
Het bewust creëren van een mindset vanuit ‘willen’ is essentieel in het behalen van gewenst resultaat.

 

De mindset bepaalt de ‘vibe’ en de aanwezige energie voor het slagen van de gewenste resultaten. Als medewerkers vertrouwen hebben, betrokken zijn en geïnspireerd over hun toegevoegde waarde aan het resultaat, heeft dit een positieve invloed op het collectief.
Het negatief tegenovergestelde is helaas net zo waar.

.

Leer de nieuwe quantum neurowetenschap toepassen in de creatie van mindset en zelfsturend vermogen.

 

Organisatiekracht en effectief, professioneel en duurzaam leiderschap vindt plaats op twee niveaus:

Transitie – strategisch (inhoud en structuur)
Transformatie – dynamisch (cultuur en commitment)

 

Het niveau van de transitie wordt bepaald door visionair en strategisch leiderschap. Visualiseren van de stip op de horizon en de weg daar naar toe.

Het niveau van transformatie wordt bepaald door leiderschap in het activeren en sturen van ontwikkeling richting de stip op de horizon en
het creëeren van commitment en opheffen van weerstand op de weg daar naar toe.

Het niveau van transformatie is onzichtbaar en emotioneel, waardoor het gemakkelijk over het hoofd wordt gezien. Voor geslaagd leiderschap zijn interventies op dit niveau echter cruciaal.
Op dit niveau worden individu, team en organisatie geactiveerd in de co-creatie van het doel vanuit motivatie,
commitment en vertrouwen.

 

‘Moeten’ is de Mindset van gebrek aan betrokkenheid en een tekort aan autonomie.

‘Willen’ is de Mindset van autonomie, professionaliteit, ontwikkeling en verandering.

Mastery leert leidinggevenden om op beiden niveau,s te acteren door strategische en dynamische, interventies te combineren om de ontwikkeling van autonomie en samenwerking in de organisatie te versterken in de richting van het gewenste resultaat.

 

Dit programma biedt deelnemers een platform om de huidige situatie binnen hun organisatie in relatie tot
transitie en transformatie in kaart te brengen en te toetsen.

We reiken theoretische kennis en methodieken aan die direct toepasbaar zijn in de eigen praktijk.

We werken met actuele casuïstiek waarin je samen met andere managers uitgedaagd wordt om elkaar te
inspireren om bredere perspectieven te ontwikkelen.

 

Doelstellingen:

Handvatten ontwikkelen om leiding te geven aan de:
• co-creatie van een inspirerende visie, met een aansluitende structuur en cultuur die de visie ook daadwerkelijk faciliteert.
• gezamenlijke en individuele doelstellingen vanuit de visie.
• realisatie van een professionele mindset vanuit willen, commitment en autonomie
• onderlinge dynamiek door effectieve communicatie en omgang met weerstand.
• verschillende fasen van verandering in teams en individuen.
• duurzame ontwikkeling en inzetbaarheid van teamleden door het bewust sturen van aanwezige potentie, kennis en kwaliteiten.

 

Ontwikkeling van persoonlijk leiderschap door:
• inzicht krijgen in de verander fasen in transitie en transformatie, het eigen gedrag en het gedrag van teams en mensen in het algemeen.
• vanuit de eigen casuïstiek, van en met elkaar te leren over transformatie, leiderschap en autonomie.

 

Voor wie?

Dit programma is bedoeld voor leidinggevenden en managers die verantwoordelijk zijn voor
visievorming en/of beleidsontwikkeling, implementatie en aansturing van teams binnen hun organisatie.

 

Duur: 6 dagen over 6 maanden, iedere 1e vrijdag van de maand van 7 feb tot 3 juli 2019

Data: 7 feb, 6 mrt, 3 april, 1 mei, 5 juni, 3 juli 2019
Incl. 2 x individuele coaching sessie, locatie, mediterraans lunchbuffet en materiaal.

Kosten: € 2.000 (deze opleiding is CRKBO geceritficeerd en BTW vrij)
Locatie: Art Centre Delft

More information? Contact us!