Mastery of Culture

Mastery Transformatie Teamcoaching.

 

Tijdens een teamcoaching traject begeleiden we de organisatie, een team en de medewerker in de ontwikkeling naar zelfsturing en professionaliteit. Het management en alle onderliggende teams groeien naar wederzijdse verbondenheid, vertrouwen en verantwoordelijkheid in de samenwerking.

Het team leert vanuit het gezamenlijke doel om de denk- en communicatiepatronen in de cultuur bewust aan te passen en te richten op pro-activiteit en zelfsturing in lijn met de geformuleerde strategie en de gewenste resultaten.

Met behulp van praktische modellen leert het team de vertaling te maken vanuit de visie naar de praktijk.
Gecombineerd met quantum neurowetenschap en psychologie, creëert het team zelf snelle, effectieve en duurzame veranderingen in de samenwerking.

 

Mastery 

Mastery leert het team om een gezamenlijke taal te ontwikkelen en geeft mensen de tools om negatieve beelden, patronen, dat wat er blokkeert, direct te signaleren en om te zetten naar een positieve energie en Mindset.

 

De aanwezige Mindset, de cultuur, is essentieel in de realisatie van het doel.

 

 

De cultuur binnen een team omvat bewuste en onbewuste gedachten- en gedragspatronen die medewerkers onderling met elkaar verbindt. Die patronen bepalen de dynamiek in de samenwerking tussen mensen, afdelingen, teams intern en die met klanten en andere partijen extern.

Dynamiek ontstaat uit de positieve + of negatieve –frequentie van energie die voortvloeit vanuit patronen in de communicatie van en tussen mensen.

Uiteindelijk bepaalt de dynamiek in een cultuur de mate van veiligheid, motivatie en commitment die nodig is om samen te werken.

Negatieve energie blokkeert de effectiviteit en ontwikkeling richting het resultaat.

 

Het bewustzijn over de eigen bijdrage hierin vanuit diversiteit en het vermogen om hier d.m.v. interventies in te sturen, vormt het zelfsturend vermogen van een team.

Dit maakt mensen tevens bewust van de Mindset die het individu en het team kan tegenhouden in het bereiken van aanwezig potentieel.

Vaak is dit onbewust, niet zichtbaar, maar wel voelbaar aanwezig.

 

Mastery leert medewerkers vanuit inzicht in zichzelf en inzicht in de ander, te werken vanuit eigen autonomie en professionaliteit aan de optimale omgeving voor co-creatie vanuit diversiteit.

Dit resulteert in de effectieve dynamiek, die nodig is om het doel van de organisatie of het team, ook daadwerkelijk te verwezenlijken naar realiteit in co-creatie met elkaar.

 

Traject     

Trajecten starten met een Set Point analyse van de huidige situatie ten opzichte van de gewenste situatie. Mastery ondersteunt teams om een gezamenlijk doel uit te kristalliseren, zodat duidelijk wordt welke afspraken en acties er nodig zijn om in lijn te komen met de doelen.

Van daaruit worden met de betrokken deelnemers alle aandachtspunten, behoeften en doelen opgenomen in een traject op maat.

Wij adviseren een startdag met het team om aansluitend in dagdelen, met tussenpozen van een aantal weken, te werken aan het gewenste resultaat, vanuit de eigen praktijk.

Zo geven wij het traject vorm in co-creatie.

More information? Contact us!
Translate