Mastery of energy

To love your Self is to free your Self from fear
and release your Spirit in the expression of who you are.

 

Alles is vibrerende energie.
Van de grootste planeet in het Universum tot het kleinste grassprietje onder onze voeten, op cel niveau is het allemaal energie in beweging. Elke cel waaruit ons menselijke systeem bestaat, stoot zijn eigen unieke energie en frequentie uit, kenmerkend voor wie we zijn en hoe we daar uiting aan geven.

 

Mastery of Spirit is de kunst van het durven vinden van je eigen weg en het uitleven van je potentieel in de expressie en creatie van de energie die je werkelijk bent.
Door te leren luisteren naar de taal van contrast en emotie, leer je de taal van je intuïtie, van je ziel spreken en maak je de verbinding met Spirit, het Universum en alles om je heen. Dan kun je er achter komen wat jouw doel en jouw toegevoegde waarde en aandeel is in het grotere geheel op deze aarde. Je komt iets leren over angst en liefde, je leert de liefde leven en je komt ook iets brengen en bijdragen op deze aarde op jouw unieke manier.

 

Spirit is het energetische deel van jou dat verbonden is met alles dat er is in dit Universum. Dat deel van jou, dat je intuïtie, je ziel aanstuurt in dit leven. Dat deel dat door je heen stroomt, je aanspoort in het ervaren van autonomie, kracht, zingeving en het leven van je hoogst mogelijke potentieel; jouw unieke goud.

 

Alle lichamen in je systeem worden bij elkaar gehouden door zeven grote vortex-achtige energiecentra, bekend als chakra’s die de energie door je heen laten stromen. Gelegen langs onze wervelkolom, variëren ze van de basis van onze wervelkolom tot de kruin van ons hoofd. Deze centra verplaatsen energie in kloksgewijs, met de klok mee van ons lichaam naar het veld om ons heen, van binnen naar buiten. En halen energie in een rotatie tegen de klok in, van onze externe omgeving en de mensen erin weer terug ons lichaam in, van buiten naar binnen.

 

Chakra’s beheren en verdelen de universele energiestroom naar waar en wanneer we die het meest nodig hebben en ze besturen alle aspecten van ons fysieke, psychische, emotionele en spirituele welzijn.
Elk van de zeven chakra’s is gekoppeld aan een van de negen endocriene klieren en aan bepaalde groepen zenuwen, een plexus genoemd, waardoor chakra, s en vooral de energie belangrijke elementen in welzijn, gezondheid en genezing zijn.
Elke chakra correspondeert dus met bepaalde delen van het lichaam en bepaalde functies in het lichaam die door die plexus of die endocriene klier worden gecontroleerd, wat belangrijk is om te begrijpen hoe chakra- energie genezingsmethoden werken.

 

De chakra’s vertegenwoordigen niet alleen bepaalde delen van je fysieke lichaam, maar ook thema,s van je bewustzijn. De mate van bewustzijn over jezelf en hoe jij je realiteit waarneemt, bepaalt wat voor jou mogelijk is om te ervaren en om in te sturen. Al je zintuigen, percepties, emoties en mogelijke bewustzijnstoestanden kunnen worden onderverdeeld in zeven categorieën, en elk van deze categorieën vertegenwoordigen een bepaald chakra.
Wanneer je spanning voelt in je bewustzijn, voel je het in de chakra geassocieerd met dat deel van je emotionele, mentale en fysieke lichaam dat de stress ervaart. Waar je de stress voelt, het effect, is dus afhankelijk van waarom je de stress voelt, de oorzaak.

 

Wanneer de spanning gedurende een bepaalde periode aanhoudt of een bepaalde intensiteit bereikt, creëert het een symptoom op het fysieke niveau en vereist een reset van de energie om dit op te lossen. Het symptoom, het effect dient om via je emotie en je lichaam met je te communiceren, dat wat je jezelf hebt aangedaan in je bewustzijn.
Wanneer we iets veranderen aan onze manier van zijn, kunnen we de stress loslaten die de symptomen heeft veroorzaakt en dan kunnen we terugkeren naar onze natuurlijke staat van balans en gezondheid.

 

De lagere vier chakra’s besturen onze instinctieve kant en de drie hoogste chakra’s beheersen onze mentale kant.
De ideale staat is waar alle chakra’s in balans zijn en in harmonie met elkaar werken.
Dit is echter vaker niet dan wel het geval en wanneer chakra’s niet open genoeg zijn en te weinig actief zijn, worden andere chakra’s overactief om dit te compenseren.
Evenwicht is essentieel

Wanneer je systeem in Mind frequentie werkt, blokkeert het de stroom van energie binnen de chakra’s en de stroom en verbinding door energie met het magnetische veld van de Aarde en van het Universum.

 

Het openen en sluiten van onze chakra’s werkt als een energetisch verdedigingsmechanisme.
Een negatieve ervaring en de bijbehorende lage frequentie-energie kan ertoe leiden dat de bijbehorende chakra-energie wordt gesloten om die energie te blokkeren. Daarom is het belangrijk dat onze chakra’s open en goed gereguleerd zijn, zodat de energiestroom ongehinderd door ons heen kan bewegen. Als we ons vastklampen aan een laag frequentie gevoel als schuld, en deze emotie verlengen omdat we weigeren ermee om te gaan en om te zetten, sluiten we het chakra-kanaal en de toevoer van energie af. Hoe langer we deze negatieve frequenties behouden, des te meer spanning, stress en zwaarte je ervaart. Dan worden we vatbaar voor externe substanties als alcohol, drugs, hard werken, kopen, sporten, sex. etc om die spanning niet te hoeven voelen.

 

Evenwicht is cruciaal in je systeem. Idealiter zijn onze zeven chakra’s gebalanceerd en open, waardoor energie in en uit kan stromen. Het verbazingwekkende is dat je lichaam een ​​manier zal vinden om energie in en uit te bewegen. Een inactieve chakra trapt een andere chakra in een overdrive, die op zijn beurt extra energie uit dat deel van het lichaam trekt. De onderstaande beschrijvingen laten zien hoe je kunt handelen of voelen wanneer je chakra’s uit balans raken.

 

Symptomen van overactieve of onderactieve chakra’s.

 

Wortel chakra
Overactief – Angstig, nerveus, onveilig of niet geaard, materialistisch of hebzuchtig, niet bestand tegen verandering.
Onderactief – Geen gevoel van thuis zijn of ergens veilig zijn, codependent, niet in staat om in je lichaam te komen, bang voor verlating.

 

Sacrale chakra
Overactief – Overbezorgd, zeer snel hechten aan en investeren in anderen, aangetrokken tot drama, humeurig, geen persoonlijke grenzen.
Onderactief – Stijf, emotieloos, afgesloten voor anderen, geen gevoel van eigenwaarde, mogelijk in een misbruik relatie.

 

Navel (Solar Plexus) Chakra
Overactief – Dominant, agressief, boos, perfectionistisch of overdreven kritisch op zichzelf of anderen.
Onderactief – Passief, besluiteloos, timide, gebrek aan zelfbeheersing.

 

Hart chakra
Overactief – Liefdevol op een meeslepende, verstikkende manier; een gevoel van eigenwaarde in een relatie ontbreekt;bereid om ja te zeggen tegen alles; geen grenzen, iedereen binnenlaten.
Onderactief – Koud, afstandelijk, eenzaam, niet in staat of niet bereid zich open te stellen voor anderen, wrok.

 

Keel chakra
Overactief – overdreven spraakzaam, niet in staat om te luisteren, zeer kritisch, verbaal grof, neerbuigend.
Onderactief – Introvert, verlegen, moeite met het spreken van de waarheid, niet in staat om behoeften te uiten.

 

Derde oog chakra
Overactief – Geen contact met de realiteit, geen goed beoordelingsvermogen, niet in staat om te focussen.
Onderactief – rigide van denken, afgesloten voor nieuwe ideeën en verandering, te afhankelijk van autoriteit, losgekoppeld van intuïtie, vasthouden aan het verleden en angstig voor de toekomst.

 

Kroon chakra
Overactief – Verslaafd aan spiritualiteit, weinig aandacht voor lichamelijke behoeften, moeite hebben met het beheersen van emoties.
Onderactief – Niet erg open voor spiritualiteit, niet in staat om doelen te stellen of te behouden, richting ontbreekt, gevoel van eenzaamheid.

More information? Contact us!
Translate