Coaching voor Professionals

Mastery brengt de nieuwe quantum neurowetenschap in organisaties, om leidinggevende van organisatie en teams het volledige potentieel van werknemers in hun persoonlijke en professionele leven te leren activeren. Deze inside out aanpak leidt teams en medewerkers ertoe om zelf verandering te stimuleren in plaats van gedreven en gestuurd te worden in deze zeer snelle, bewegende wereld.

To Master your organisation:
meesterschap verkrijgen over de balans van alle elementen,
vrij van weerstand,
zodat de organisatie excelleert in creatie van potentieel resultaat.

Mastery begeleidt professionals bij het verbeteren van resultaten met deze unieke, nieuwe, inside-out aanpak.

Met behulp van praktische systeem modellen voor de strategische vertaling van visie, gecombineerd met quantum neurowetenschap en psychologie, creëer je snel, effectieve en duurzame verandering.

Organisaties en medewerkers ervaren constante beweging in en om zich heen. Als beweging niet goed wordt beheerd, ontstaat stress, een lage betrokkenheid en een gebrek aan productiviteit.

Mastery is gespecialiseerd in het creëren van empowerment, pro-activiteit en autonomie van de individuele werknemer en het aanscherpen van de resultaatgerichtheid in combinatie met het verhogen van de dynamiek in de co-creatie van teams en organisaties.

 

Het resultaat?
Verhoogde effectiviteit, commitment en betrokkenheid van medewerkers, meer creativiteit, productiviteit, en uiteindelijk  verbeterde bedrijfsresultaten.

Waarom leiden investeringen van organisaties in fusies, transities, nieuw personeel, opleidingen etc. dan toch niet tot de gewenste resultaten?

De primaire reden is een misverstand over hoe duurzame verandering valt te regisseren. Gewenste strategische veranderingen in organisaties vereisen aandacht voor de kracht van mentaliteit; de Mindset.

De mindset van een organisatie of team verwijst naar de verzameling van diepgewortelde overtuigingen, waarden en attitudes.

De manier van denken bepaalt de keuzes en het gedrag van mensen binnen de organisatie en de daaruit voortvloeiende ‘sfeer’ of cultuur van de organisatie.

 

Hoewel vanuit visie strategie en procedures belangrijk zijn om een ​​kader te schetsen, is het uiteindelijk de beweging vanuit de mens die het resultaat bepaalt.

Als niet wordt afgestemd op de Mindset van de teamleden, dan wordt onbewust een cultuur gecreëerd waarin werknemers bepaalde keuzes maken en op bepaalde manieren handelen omdat ze denken dat ze ‘moeten’ in plaats van omdat ze ‘willen’.

‘Moeten’ is de mindset van gebrek aan betrokkenheid en tekort aan autonomie en dit is rechtstreeks van invloed op de effectiviteit.

 

‘Willen’ is de Mindset van autonomie, professionaliteit, ontwikkeling en verandering, binnen de kaders van de visie.

 

Veel mensen zijn zich niet bewust zijn van hun mentaliteit. Dit komt omdat ze 95% van de tijd op de automatische piloot handelen. Volledig onbewust van de overtuigingen en filters die in de loop van hun leven in hun hersenen zijn geprogrammeerd.

Neurowetenschap toont aan dat iedereen in staat is om te veranderen vanuit bewustzijn. We kunnen onze hersenen letterlijk opnieuw bedraden en oude, verouderde beperkende overtuigingen en programma’s omruilen voor nieuwe, empowerende overtuigingen, stoffige filters verwijderen en onze lens van de realiteit verbreden naar een gewenste toekomst.

 

Mastery begeleidt professionals bij het creëeren van een cultuur die is afgestemd op de visie en gericht op de nieuwe gewenste realiteit.

Mastery leert leidinggevenden te verbinden aan elkaar en aan een visie, bewustzijn te creëren en persoonlijke en gezamenlijke verandering en co-creatie mogelijk te maken.

 

Mastery transformeert organisaties van binnenuit, waarbij leiders een duidelijke en goed gecommuniceerde visie hebben en medewerkers zich bewust zijn en betrokken voelen, zowel persoonlijk als een onderdeel van het team, van hun toegevoegde waarde aan het resultaat.

Identificeer waar gedachten, emoties en gevoelens beperken in de ontwikkeling, verander de energie vanuit de mindset en je verandert de realiteit.